Sveriges Körförbund – distriktsansvarig Stockholms län

Sedan våren 2014 är jag distriktsansvarig för Stockholms län i Sveriges Körförbund, en uppgift som innehåller så mycket roliga möjligheter. Bland annat skall det ges utrymme för gemensamma konserter för våra ca 160 medlemskörer, det skall arrangeras inspirerande workshops, ”par-i-kör”-konserter och mycket, mycket mer.

Har du frågor om Sveriges Körförbund i allmänhet eller Stockholms läns körer i synnerhet – kontakta mig!

stockholms län Körförbundet