Sveriges Körförbund – distriktsansvarig Stockholms län

Sedan våren 2014 är jag distriktsansvarig för Stockholms län i Sveriges Körförbund, en uppgift som innehåller så mycket roliga möjligheter. Bland annat skall det ges utrymme för gemensamma konserter för våra ca 160 medlemskörer, det skall arrangeras inspirerande workshops, ”par-i-kör”-konserter och mycket, mycket mer.

Har du frågor om Sveriges Körförbund i allmänhet eller Stockholms läns körer i synnerhet – kontakta mig!

Aktiviteter hösten 2014: 

Söndag 5/10 kl. 16.00, Eric Ericsonhallen: ”Par-i-kör”-konsert
La Cappella och Stockholms Studentsångarförbund. Entré 120:-/80:- (barn/ungdom 6-19 år), biljettkassan öppnar kl. 15.00 

Torsdag 4/12: Julkonsert
Körsångare ur Stockholms körer

Aktiviteter våren/hösten 2015:

Lördag 24/1 kl. 10.00-15.00: Workshop med Anci Hjulström, ”Scenisk kör”

Söndag 25/1 kl. 10.00-15.00: Workshop med Anci Hjulström, ”Scenisk kör”

Söndag 8/2 kl. 16.00, Eric Ericsonhallen: ”Par-i-kör”-konsert

Söndag 15/3 kl. 16.00, Eric Ericsonhallen: ”Par-i-kör”-konsert

Söndag 26/4 kl. 16.00, Eric Ericsonhallen: ”Par-i-kör”-konsert

Fredag 5/6- söndag 7/6, Skeppsholmen: Kör-Expo 2015

Söndag 20/9 kl. 16.00, Eric Ericsonhallen: ”Par-i-kör”-konsert

Söndag 15/11 kl. 16.00, Eric Ericsonhallen: ”Par-i-kör”-konsert

 

stockholms län Körförbundet