Biografi

Foto: Magnus Aronsson

Tony Margeta, född 1972 och uppvuxen i Göteborg, inledde sin musikaliska bana i Göteborgs Domkyrkas Gosskör som 7-åring. Han medverkade där till 1993, de sista tre åren som körledarassistent till Birgitta Persson, som tog initiativet till att börja utbilda Tony i kördirigering. Efter tiden i gosskören vidtog studier med musiklärarinriktning på Musikhögskolan i Göteborg. Tony har studerat dirigering för bland andra Mats Nilsson och Mats Paulsson, och han har även deltagit i undervisning för Eric Ericson. Därefter har Tony har också genomgått körpedagogutbildningen vid Musikhögskolan i Göteborg, med studier för bland andra Jan Yngwe och Gunnar Eriksson. Han har varit dirigent för flera körer genom åren såsom Chalmers Damkör, Göteborgs Universitets blandade kör (numera Göteborgs Akademiska Kammarkör) och Kammarkören Vox Magna i Göteborg.

Från 2004 till 2015 var Tony konstnärlig ledare och dirigent för Falu Kammarkör med vilka han rönte flera framstående placeringar vid internationella körtävlingar i Europa. Vid Griegfestivalen i Bergen segrade Kammarkören både i profan klass och i Grand Prix i hård konkurrens med 32 andra körer från hela världen. Vid Chorfestspiele Bad Krozingen 2015 vann kören båda sina kategorier med tävlingens högsta poäng samt att Grand Prix gick till Falu Kammarkör.

Under åren 2014 till 2022 var Tony dirigent och konstnärlig ledare för La Cappella, en av Sveriges främsta damkörer, som grundades 1986 av Robert Sund och som sedan dirigerades av Karin Eklundh i 20 år. Med La Cappella har han bl.a vunnit båda tävlingskategorierna (damkör samt sakral klass) och Grand Prix i Italien (Lido di Jesolo, 2015) och i Österrike (Bad Ischl, 2018). I augusti 2019 vann han tillsammans med kören Grand Prix of Nations i sakral musik med ackompanjemang vid European Choir Games i Göteborg. Mellan åren 2018-2022 var Tony också dirigent och konstnärlig ledare för Storkyrkans ungdomskör.

Under åren 2009–2011 var Tony riksförbundsdirigent i Sveriges Körförbund och var då bland annat ledare för ”Körsång på Skansen” med 1400 körsångare. Han har även belönats med ett stipendium ur Madeleine Ugglas stipendiefond för sina framstående insatser i det svenska körlivet. 2014-2020 var han distriktsansvarig inom Sveriges Körförbund, Stockholms län.
Tony är ofta anlitad som inspiratör och coach för olika körer och för kördirigenter och han har även deltagit i juryn vid internationella körtävlingar.
Till vardags arbetar han sedan 2015 som körpedagog och musiklärare vid Adolf Fredriks musikklasser samt som verksamhetsutvecklare inom kör och kyrkomusik på Sensus studieförbund. 

Sedan 2017 är han dirigent och konstnärlig ledare för Adolf Fredriks Gosskör, en av de två representationskörerna vid Adolf Fredriks Musikklasser och sedan 2022 är han även dirigent och konstnärlig ledare för Stockholms Gaykör.