Media

Video

Videoklipp från Engelbrektskyrkan, 24/5-16
Adolf Fredriks musikklasser 7AB, Mattias Wager – ackompanjatör

 

Tidigare filer
* Alleluia /
Ralph Manuel

Sopran

Alt

Tenor

Bas

 

* An Irish Blessing / James E Moore

Sopran:

Alt: 

Tenor:

Bas:


Cantique de Jean Racine / Gabriel Fauré
Första kolumnen = endast din egen stämma + metronom
Andra kolumnen = din egen stämma förstärkt + övriga i bakgrunden
Tredje kolumnen = alla stämmor (bra att ha när du känner dig säker och vill testa att du kan)

Klicka här för alla stämmor!

 

* I will praise Thee, o Lord / Knut Nystedt

Sopran 1

Sopran 2

Alt

Tenor 1

Tenor 2

Bas


* Nu grönskar det / J.S Bach

Sopran
Alt
Tenor
Bas  


REQUIEM / Gabriel Fauré
Första kolumnen = endast din egen stämma + metronom
Andra kolumnen = din egen stämma förstärkt + övriga i bakgrunden
Tredje kolumnen = alla stämmor (bra att ha när du känner dig säker och vill testa att du kan)

http://www.choralia.net/fr02mp3/


* Sommarpsalm / Waldemar Åhlén

Sopran 1
Sopran 2
Alt 1
Alt 2
Tenor
Bas (obs! endast B2 i denna fil!)

 

* Ubi Caritas / Ola Gjeilo 

Sopran 1:

Sopran 2:                                  

Alt:


Tenor:

 Bas: